Tillbyggnation

Till-byggnation av åtta kantigt tornhus på villa i Västra Bodarne